FA | EN | AR
سه شنبه ١٤ مهر ١٣٩٤
جمع بازديدكنندگان امروز: 137
جمع بازديدها تاكنون: 306357
اسامی جانباختگان استان فارس در حادثه منا که شناسایی و تشریقات قانونی آن انجام گرفته است
تاکنون نیمی از جانباختگان حادثه منا مربوط به استان فارس معاینه و تحویل خانواده های ایشان گردید.
معاینه و تائید هویت هشت قربانی حادثه منا در پزشکی قانونی فارس
تعداد هشت قربانی حادثه منا جهت معاینه و تایید هویت ازتهران به فرودگاه شهید دستغیب شیراز و سپس به پزشکی قانونی شیراز انتقال یافت.
کشته شدن پنج مامور در حادثه تیراندازی زندان آباده
تیراندازی یک سرباز وظیفه در زندان آباده باعث کشته شدن پنج مامور زندان شد.
‏‏‏‏1394/07/14 » اسامی جانباختگان استان فارس در حادثه منا که شناسایی و تشریقات قانونی آن انجام گرفته است
‏‏‏‏1394/07/12 » معاینه و تائید هویت هشت قربانی حادثه منا در پزشکی قانونی فارس
‏‏‏‏1394/07/06 » کشته شدن پنج مامور در حادثه تیراندازی زندان آباده
‏‏‏‏1394/06/28 » بازدید مدیرکل حوزه ریاست سازمان از پزشکی قانونی فارس
‏‏‏‏1394/06/28 » دهمین نشست فصلی رؤسای مراکز پزشکی قانونی شهرستان های استان فارس در شیراز
‏‏‏‏1394/06/14 » دولت و مردم همدلی و همزبانی
‏‏‏‏1394/06/14 » برگزاری کارگاه آموزشی آموزه های قانونی توسط پزشکی قانونی فارس
‏‏‏‏1394/06/13 » شناسایی مرد ژله ای توسط آزمایش DNA در پزشکی قانونی فارس
‏‏‏‏1394/06/07 » اخذ گواهینامه استقرار سیستم های مدیریت کیفیت ISO 9001 و ISO 15189 در اداره کل پزشکی قانونی فارس
‏‏‏‏1394/06/05 » روز کارمند مبارک باد.
‏‏‏‏1394/06/05 » بازدید نماینده ی مردم فارس از اداره کل پزشکی قانونی

آرشيو اخبار

آمار

راهنمای خدمات

راهنمای مراکز

ارسال شکایات
نشانی: شیراز، كمربندي معالي آباد، كيلومتر يك کدپستی: 33813-71859
تلفن: 6325343، دورنگار: 6325292،
پیام کوتاه: 20001372